Placówka Edukacyjna IPN, ul Strzelecka 8 w Warszawie

Zadanie: Projekt adaptacji i przebudowy pomieszczeń w miejscu wpisanym do rejestru zabytków

Wykonano:

  • Projekt budowlany wielobranżowy do pozwolenia na budowę,
  • w trakcie realizacji – nadzór projektowy nad inwestycją.
  • Investor One-Development Sp. z o.o.
  • Zlecenie Projekt placówki edukacyjnej dla Instytutu Pamięci Narodowej, ul Strzelecka 8 w Warszawie