Zadanie: Wykonanie projektu i uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków rozwiązań projektowych.

Wykonano:

  • Projekt budowlano-wykonawczy rewitalizacji.
  • Nadzór autorski nad realizacją inwestycji
  • Investor SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA
  • Zlecenie Rewitalizacja elewacji zabytkowej kamienicy przy ul. Glogera 3 w Warszawie
  • Pracownia Artur Mateńko
  • Kategoria