Parki

Ogrody

Place zabaw

Wykonujemy wszelkie opracowania związane z gospodarowaniem przestrzeni w zakresie:

  • architektury krajobrazu,
  • analiz przedprojektowych, w tym inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem;
  • opinii prawnych w sprawach dotyczących postępowań sądowych ;
  • ekspertyz w sprawach ochrony przyrody i urbanistyki;
  • wszelkie opracowania w zakresie urbanistyki;
  • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
  • studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania,
  • opinie urbanistyczne w zakresie możliwości zagospodarowania nieruchomości.

Nasza firma wykonuje kompleksowe opracowania w zakresie zagospodarowania zielenią i urbanistyki. Mamy doświadczenie w realizacji dokumentacji przy obiektach zabytkowych.

Oferujemy pełną usługę w zakresie doradztwa inwestycyjnego od wskazania potencjału inwestycyjnego nieruchomości, analizę opłacalności, po przez dokonanie ewentualnych zmian urbanistycznych do uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę.

Góra