...

Budowa Parku Edukacyjnego W Pacanowie

Zadanie: Wykonanie koncepcji scenariusza kreatywnego programu edukacyjno-kulturalnego wraz z koncepcją urbanistyczno-architektoniczną Parku Edukacyjnego

Wykonano:

  • II-ga nagroda w konkursie

Inwestor: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie

Zlecenie: Budowa Parku Edukacyjnego w Pacanowie

Pracownia: Mateńko Architekci

Kategoria: Użyteczność publiczna

Może zainteresujesz się również innymi naszymi projektami?

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.