...

Dom Jednorodzinny, Jura Krakowsko-Częstochowska, Skowronów

Zadanie: Przeprowadzenie procesu projektowego budowy domu jednorodzinnego

Wykonano:

  • Projekt budowlany wielobranżowy do pozwolenia na budowę, projekty wykonawcze.
  • Uzyskanie wszelkich uzgodnień i pozwoleń

Inwestor: Inwestor prywatny

Pracownia: MATEŃKO ARCHITEKCI 

Kategoria: Budownictwo jednorodzinne

Może zainteresujesz się również innymi naszymi projektami?

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.