...

Placówka Edukacyjna IPN, ul. Strzelecka 8 w Warszawie

Zadanie: Projekt adaptacji i przebudowy pomieszczeń w miejscu wpisanym do rejestru zabytków

Wykonano:

  • Projekt budowlany wielobranżowy do pozwolenia na budowę,
  • w trakcie realizacji – nadzór projektowy nad inwestycją.

Inwestor: One-Development Sp. z o.o.

Zlecenie: Projekt placówki edukacyjnej dla Instytutu Pamięci Narodowej, ul Strzelecka 8 w Warszawie

Pracownia: Mateńko Architekci

Kategoria: Użyteczność publiczna

Może zainteresujesz się również innymi naszymi projektami?

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.