Projekt zabudowy usługowej, ul Piwoniowa w Warszawie

Zadanie: Rozwiązanie projektowe wykorzystujące w sposób maksymalny możliwości działki przy ograniczeniach wynikających z wydanej decyzji o warunkach zabudowy, uzgodnienie wykonania zjazdu na drogę publiczną

Wykonano:

  • Projekt budowlany wielobranżowy do pozwolenia na budowę,
  • Uzgodniono z zarządcą drogi wykonanie zjazdu na drogę publiczną
  • Investor One-Development Sp. z o.o. / Działalność deweloperska