Przebudowa Hotelu w Warszawie

Zadanie: Projekt adaptacji i przebudowy budynku na terenie ochrony konserwatorskiej Żoliborza Oficerskiego w Warszawie

Wykonano:

  • Projekt budowlany wielobranżowy.
  • Nadzór projektowy nad inwestycją.