Rewitalizacja Zamku Królewskiego w Chęcinach

Zadanie: Projekt rewaloryzacji

Wykonano:

  • Uzgodnienia z Biurem Konserwatora Zabytków, pozwolenia w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich oraz budowlanych a także badań archeologicznych
  • Projekt budowlany wielobranżowy do pozwolenia na budowę,
  • Nadzór realizacyjny nad inwestycją

Rewitalizacja Zamku Królewskiego w Chęcinach zdobyła Złoty Medal w kategorii obiektów zrewitalizowanych w 6-tej edycji konkursu na najładniejszą inwestycję 2015 r. w Świętokrzyskim.

  • Investor URZĄD GMINY CHĘCINY
  • YEAR 2015
  • Zlecenie Rewitalizacja Zamku Królewskiego w Chęcinach
  • Pracownia Projekt realizowany we współpracy z Biurem projektów "BD Projekt"
  • Przedmiot inwestycji Zamek Królewski w Chęcinach
  • Kategoria