...

Projekt zabudowy usługowej, ul. Piwoniowa w Warszawie

Zadanie: Rozwiązanie projektowe wykorzystujące w sposób maksymalny możliwości działki przy ograniczeniach wynikających z wydanej decyzji o warunkach zabudowy, uzgodnienie wykonania zjazdu na drogę publiczną

Wykonano:

  • Projekt budowlany wielobranżowy do pozwolenia na budowę,
  • Uzgodniono z zarządcą drogi wykonanie zjazdu na drogę publiczną

Inwestor: One-Development Sp. z o.o. / Działalność deweloperska

Pracownia: Mateńko Architekci

Kategoria: Użyteczność publiczna

Może zainteresujesz się również innymi naszymi projektami?

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.