...

Przebudowa hotelu w Warszawie

Zadanie: Projekt adaptacji i przebudowy budynku na terenie ochrony konserwatorskiej Żoliborza Oficerskiego w Warszawie

Wykonano:

  • Projekt budowlany wielobranżowy.
  • Nadzór projektowy nad inwestycją.

Inwestor: BARC WARSZAWA S.A.

Rok: 2016

HOTEL NA ŻOLIBORZU

Pracownia: Mateńko Architekci

Kategoria: Użyteczność publiczna

Może zainteresujesz się również innymi naszymi projektami?

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.