...

Rewitalizacja elewacji zabytkowej kamienicy przy ul. Glogera 3 w Warszawie

Zadanie: Wykonanie projektu i uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków rozwiązań projektowych.

Wykonano:

  • Projekt budowlano-wykonawczy rewitalizacji.
  • Nadzór autorski nad realizacją inwestycji

Inwestor: SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA

Zlecenie: Rewitalizacja elewacji zabytkowej kamienicy przy ul. Glogera 3 w Warszawie

Pracownia: MATEŃKO ARCHITEKCI

Kategoria: Budownictwo wielorodzinne

Może zainteresujesz się również innymi naszymi projektami?

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.