...

Rewitalizacja Zamku Królewskiego w Chęcinach

Zadanie: Projekt rewitalizacji

Wykonano:

  • Uzgodnienia z Biurem Konserwatora Zabytków, pozwolenia w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich oraz budowlanych a także badań archeologicznych
  • Projekt budowlany wielobranżowy do pozwolenia na budowę,
  • Nadzór realizacyjny nad inwestycją

Rewitalizacja Zamku Królewskiego w Chęcinach zdobyła Złoty Medal w kategorii obiektów zrewitalizowanych w 6-tej edycji konkursu na najładniejszą inwestycję 2015 r. w Świętokrzyskim.

Inwestor: URZĄD GMINY CHĘCINY

Rok: 2015

Zlecenie: Rewitalizacja Zamku Królewskiego w Chęcinach

Pracownia: Projekt realizowany we współpracy z Biurem projektów „BD Projekt”

Przedmiot inwestycji: Zamek Królewski w Chęcinach

Kategoria: Użyteczność publiczna

Może zainteresujesz się również innymi naszymi projektami?

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.