...

Badania gruntu przed budową domu

Badania gruntu przed budową domu

Ukryte koszty podczas budowy spędzają sen z powiek każdego inwestora. Każdy, kto choć raz zdecydował się na postawienie domu wie, że pomimo szczegółowej wyceny projektu, zdarzają się „niespodzianki” podczas jego realizacji. Jedna z nich może czekać tuż pod powierzchnią ziemi.

Decydując się bowiem na zakup działki, zwracamy uwagę przede wszystkim na to, co widać gołym okiem – kształt, wymiary, sąsiedztwo. To, co dzieje się pod powierzchnią terenu jest często sprawą drugorzędną. Z naszej praktyki projektowej wynika jednak, że warto zlecić wykonanie opinii geotechnicznej jeszcze przed podpisaniem umowy zakupu terenu. Dlaczego?

Wykonanie dokumentacji leży po stronie uprawnionych geologów. Bazuje ona na kilku odwiertach, które wykonuje się w terenie, oraz zasobach archiwalnych i opiniach górniczych. Cena takiej usługi, w stosunku do kosztów całej inwestycji nie jest wysoka, a warto pamiętać, że problemy, jakie znajdziemy podczas badania gruntu mogą w znaczący sposób wpłynąć na kształt i koszty projektowanego domu, czasami całkowicie uniemożliwiając realizację.

Trudne warunki gruntowe

Może się zdarzyć, że pod powierzchnią ziemi zastaniemy wysokie wody gruntowe, których występowanie jest częste, lub podłoże o różnej gęstości. Infiltrująca w takim gruncie woda może prowadzić do przemieszczeń ziemi, a to bezpośrednio wpływa na projekt budynku, który powinien uwzględniać takie warunki. Może się okazać, że konieczne jest zagęszczenie gruntu, częściowa lub całkowita wymiana a to oczywiście powoduje dodatkowe komplikacje.

W takiej sytuacji niezbędna jest nie tylko dodatkowa dokumentacja, która może potrwać kolejne kilka miesięcy, ale również ścisła współpraca architekta z geologiem. Postawienie domu na terenach trudnych, z wysokim poziomem wód gruntowych, czy w warunkach znacznie odbiegających od przeciętnych nie jest niewykonalne, ale wymaga dodatkowych kosztów, które często przekraczają możliwości inwestora. W takich sytuacjach warto również rozważyć dodatkowe zabezpieczenie ziemi przed dalszą infiltracją.

Wysoki poziom wód gruntowych

Wysoki poziom wód gruntowych to dosyć powszechny przypadek. W skrajnych sytuacjach wodę można znaleźć nawet bezpośrednio pod powierzchnią ziemi. Na poziom wody wpływają warunki atmosferyczne, wysokość opadów oraz przepuszczalność warstw gruntu. Pomimo takich problemów, często zdarza się, że właściwości podłoża są wystarczające, przy przystąpić do budowy bez konieczności wykonywania dodatkowych opracować. Niemniej jednak projekt musi uwzględniać niekorzystne uwarunkowania. Zwykle w takich przypadkach zalecamy rezygnację z podpiwniczenia, szukając dodatkowej powierzchni ponad gruntem. Sam budynek można postawić na tradycyjnych fundamentach przy dużym wyniesieniu i obsypaniu budynku lub na żelbetowej płycie fundamentowej, która nie wymaga wynoszenia domu ponad obecny teren.

Inne problemy, jakie mogą pojawić się po zleceniu i wykonaniu badań geologicznych to na przykład możliwość występowania niekontrolowanych nasypów. Taki przypadek wymaga dodatkowych prac adaptacyjnych.

Powyższe przykłady nie są odosobnione, a wcześniejsze zdiagnozowanie problemu może zaoszczędzić nam w takich sytuacjach mnóstwo czasu i pieniędzy. Lepiej bowiem rozpocząć projektowanie, gdy wiadomo jest od razu, jakie mamy ograniczenia i co należy zrobić, by nie inwestować w dom po zakończeniu jego budowy.

Może zanteresujesz się również innymi naszymi artykułami?

Budynek Wielorodzinny na Gocławku

Budynek Wielorodzinny na Gocławku

Nowoczesny Budynek Wielorodzinny Nowoczesny budynek mieszkalny wielorodzinny to nie tylko architektura wpisująca się w nowe trendy, ale także a może przede wszystkim odpowiedź na współczesne potrzeby funkcjonalne. Inwestycja mieszkaniowa zrealizowana właśnie i oddana...

Trudna działka

Trudna działka

Trudna działka Jak wybudować dom gdzie są same ograniczenia. Ciekawy dom, który został niemal „wyrzeźbiony”, aby mógł stanąć na niezwykle wymagającym terenie. Takie wyzwania dla architekta z wyobraźnią dają efekt oryginalnych, nowatorskich rozwiązań.Pomysł na budowę...

Mały dom

Mały dom

Mały dom – dlaczego warto nie przesadzać? Mały dom jest ekstraktem naszych potrzeb. Często nasze wymagania i oczekiwania są bowiem większe niż tak naprawdę potrzebujemy. Z domem jest bowiem jak z miastem – chodzimy tylko po niektórych ulicach, więc może warto bez...

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.